Misyonumuz

İnşaat sektöründe üstlendiği altyapı, üstyapı tesisleri , ileri teknoloji kullanan endüstriyel tesisler ile askeri ve güvenlik tesisleri gibi nitelikli projeler inşa etmek, bununla birlikte müşterileri, çalışanları ve tüm toplum için kalite ve yüksek değerler yaratmak.

Vizyonumuz

Dünya standartlarında hizmet veren ve sektörün en başarılı kuruluşlarından biri olmak.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Faaliyetlerimiz kapsamında çevre etkilerimizin belirlenmesi ve kirliliğin önlenmesi ile çevreyi korumayı, sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak,
 • Ekonomik çözümler sunarak süreklilik içerisinde teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni teknolojileri kullanmak, teknolojisi tüm dünyada kabul edilmiş tesisler kurmak ve inşaat projelerini gerçekleştirmek,
 • Avrupa Birliği normlarında kalite ve çevre duyarlılığını en üst seviyede tutmak amacıyla mevzuata uygun, yürürlükte olan tüm yönetmeliklere uygun, ulusal ve uluslararası yasalar gözeterek çalışmalar yapmak,
 • Gereksiz doğal kaynak kullanımını önlemek, atıkların tamamına yakınını bertaraf ederek, yenilenebilir enerji ve geri kazanımını sağlamak, bunun çevre ve insan sağlığı için sürekliliğini sağlamak, bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı korumak,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm riskleri belirlemek, incelemek ve azaltmaya yönelik önlemler almak,
 • Daha temiz, daha sağlıklı, yaşanabilir ortamlar hazırlamak, doğaya zararlı etkenleri en aza indirgeyerek, yurt içi ve yurtdışı tüm hizmet verilen alanlarda kaliteden ödün vermeden farkındalık oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimiz olup, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek, çalışanlarımızın yaptığı işlerden dolayı sağlıklarının bozulmasını engellemek, gerekli sağlık tetkiklerinin zamanında yapılmasını sağlamak, iş kazalarını önlemek için gerekli koruyucu ekipmanları sağlayarak kullanımının kontrolünü yapmak,
 • Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemimiz için gerekli olan tüm eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, sorumluluk paylaşımı sayesinde farkındalık oluşturmak, yetkinliklerini arttırmak,
 • Tüm müşterileri, çalışanları ve tüm toplum için kalite ve yüksek değerler kazandırmak, İstikrarlı, güvenilir ve müşterileri memnuniyeti gözeterek her süreçte en iyi hizmeti tüm faaliyet alanlarımızda sunmak,
 • Mevcut faaliyet alanlarımız ve yeni yatırımlarımızda, tüm malzeme ve hizmet teminlerinde olumsuz çevre etkileri en az olan malzemelere ve teknolojilere öncelik vermek, tedarikçilerin önemli çevresel etkileri, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerini dikkate almak,
 • Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim sistemine uygun mal, hizmet ve teknolojiyi tedarik etmeleri için tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde olmak, onları bilinçlendirmek,
 • Belirlenen amaç ve hedeflere tüm çalışanlarımız, alt işverenlerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte ulaşmak,
 • Kalite, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin işleyişini sürekli gözden geçirerek iyileştirmek.